Akademia Twórczego Animatora

Akademia Twórczego Animatora oferuje szkolenia dla pracowników ośrodków kultury, pań opiekujących się świetlicami wiejskimi, pracowników przedszkoli i klubów malucha, członków stowarzyszeń i wszystkich zainteresowanych ogólnie pojętą animacją społeczno-kulturalną. Warsztaty mają na celu pobudzenie aktywności twórczej uczestników i wyposażenie ich w niezbędną wiedzę teoretyczną.
Prowadzimy szkolenia z zakresu animacji kultury i animacji czasu wolnego. W wersji rozszerzonej warsztaty obejmują również
wszelkie aspekty prawne związane z zakresem dzielności animatora kultury i czasu wolnego.

W naszej ofercie mamy również certyfikowane szkolenia z rękodzieła.
Współpracujemy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Gdyni, wpisanego do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 85748. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Dz. U. poz. 1632.