Podstawowy kurs ceramiki

Program kursu:
1. BHP w pracowni – jak urządzić miejsce pracy, o czym pamiętać.
2. Jak i gdzie wyposażyć pracownię.
3. Podstawowe materiały wykorzystywane w pracowni.
4. Podstawowe techniki formowania gliny:
*formowanie ręczne
*formowanie z wałeczków*
*formowanie z plastra
*wyciskanie na formie
5. Podstawowe techniki zdobienia gliny:
*reliefy
*odciski
*pieczątki
6. Podstawowe techniki malowania i szkliwienia biskwitów:
*farby podszkliwne
*szkliwienie
*technika majolikowa
7. Wypał w piecu elektrycznym:
*omówienie funkcjonowania pieca
*krzywa wypału
*ustawienie prac w piecu

Czas trwania kursu: 5 dni ( 30 godzin)
Miejsce szkolenia: Malbork

Kurs certyfikowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego, wpisanego do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod
numerem 85748. Po ukończeniu kursy uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Dz. U. poz. 1632