Podstawowy kurs tkactwa

Program kursu:
1. Jak urządzić sobie wygodne i bezpieczne miejsce pracy?
2. Podstawowe wyposażenie pracowni tkackiej w odniesieniu do materiałów
dostępnych na rynku.
3. Pokaz snucia osnowy oraz zakładania osnowy na krosno – praca przed
tkaniem.
4. Ramka tkacka – wtajemniczenie w techniki tkania.
5. „Bardko” – tkanie na deseczce tkackiej.
6. Krosienka tabliczkowe i ich możliwości.
7. Wykonywanie tkaniny na krośnie.
8. Zdejmowanie z krosna i wykańczanie tkaniny.

Czas szkolenia: 4 dni (28 godzin)
Miejsce szkolenia: Malbork

Kurs certyfikowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego, wpisanego do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod
numerem 85748. Po ukończeniu kursy uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Dz. U. poz. 1632