Prowadzący

Dorota Raczkowska – magister animacji społeczno-kulturalnej (UWM w Olsztynie), socjolog, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, 6 lat pracowała jako dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie i 4 lata jako specjalista ds. programowych Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, specjalista ds. projektów Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych MaKUL@TURA. Od ponad 12 lat zaangażowana w powstawanie nowych inicjatyw kulturalnych, organizację edukacji kulturalnej i aktywizację społeczności wiejskich. Od końca 2016 roku zajmuje się także animacją pracy i prowadzeniem warsztatów motywacyjnych dla osób bezrobotnych. Prowadzi własne Centrum Animacji – Salę Zabaw LATAWIEC w Malborku.

Beata Grudziecka – magister komunikacji społecznej, absolwentka studiów podyplomowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ceramiczka z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z ceramiki w terapii i edukacji. Dwukrotnie prowadziła związany z ceramiką projekt „Mistrz Tradycji” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa i tradycyjna”. W 2018 i 2019 roku brała udział w indywidualnych warsztatach malowania ceramiki holenderskiej, prowadzonych przez malarzy na ceramice w manufakturze The Koninklijke Porceleyne Fles Royal Delft. Jest również współautorką pamiątkowego ceramicznego panelu namalowanego z okazji 365 rocznicy istnienia tej najstarszej manufaktury fajansu w Holandii.
W 2017/18 roku współpracowała przy projekcie tworzenia miniatur pieców ceramicznych dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. w swojej pracowni wykonała szkliwienie i malowanie techniką majolikową ponad 400 miniatur kafli gotyckich i renesansowych, oraz odtworzyła w całości miniaturę pieca gospodarczego.

W Akademii Twórczego Animatora zajmuje się prowadzeniem praktycznej części szkoleń dla animatorów czasu wolnego, szkoleniami ceramicznymi oraz organizacją wycieczek po Żuławach. Jest licencjonowanym przewodnikiem, posiada uprawnienia przewodnickie po Muzeum Zamkowym w Malborku.